ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ทุกชั้นปี)

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562
เขียนโดย ณัฏฐนันท์ ผู้ชม: 2720

ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบทะเบียนกลาง 

     - ลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 4 - 10 พ.ย. 2562   

     - ลงทะเบียนปกติ / เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านระบบทะเบียนกลาง  ระหว่างวันที่ 11-24 พ.ย. 2562 เท่านั้น !!

 

คลิ๊กที่นี่>> เพื่อดาวน์โหลด

>> ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 <<

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398