ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2559

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 05 สิงหาคม 2559
เขียนโดย พิภพ ผู้ชม: 4044

ดาวน์โหลดตารางรายวิชา 1/2559 ตามลิงค์ด้านล่าง

ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน

สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559            >> คลิกที่นี่

 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบทะเบียนกลาง  http://regis2015.rmutl.ac.th/

- ปี 1 ลงทะเบียนวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559

- ปี 2,3,4,5 ลงทะเบียนวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398