ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2559

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 05 สิงหาคม 2559
เขียนโดย พิภพ ผู้ชม: 1560

ตารางการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 1/2559    Update เมื่อ 5/8/2559 เวลา 16:00 น.

- อาคารศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่

- อาคารคณะบริหารฯ คลิกที่นี่

- อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า คลิกที่นี่

- อาคารวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

- อาคารสัตวศาสตร์ คลิกที่นี่

- อาคารประมง คลิกที่นี่

- อาคารเทคโนโลยีอาหาร คลิกที่นี่

- อาคารวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

- อาคารพืชศาสตร์ คลิกที่นี่

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398