ตารางการใช้ห้องเรียน ปี 3/2557 (ภาคฤดูร้อน)

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2558
เขียนโดย เอกลักษณ์ ผู้ชม: 592

ตารางการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 3/2557 ภาคฤดูร้อน (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

- อาคารศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่
- ตึกคณะบริหารฯ คลิกที่นี่
- อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า คลิกที่นี่
- อาคารวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
- อาคารสัตวศาสตร์ คลิกที่นี่
- อาคารประมง คลิกที่นี่
- อาคารเทคโนโลยีอาหาร คลิกที่นี่
- อาคารวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
- อาคารพืชศาสตร์ คลิกที่นี่

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398