ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2557
เขียนโดย เอกลักษณ์ ผู้ชม: 1136

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

หมายเหตุ : 
1. นักศึกษาที่ลงวิชาเพิ่ม จะต้องตรวจสอบห้องสอบให้ดี เนื่องจากห้องสอบอาจจะไม่ได้จัดสอบห้องเดียวกับกลุ่มที่นักศึกษาลงเรียนด้วย 
2. หากนักศึกษาตรวจสอบพบว่า ไม่มีตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาเรียน หรือ วัน/เวลาสอบซ้ำซ้อน ให้แจ้งแผนกทะเบียนและประมวลผล โดยด่วน 
3. ตารางสอบกลางภาคเรียนนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบอย่างสม่ำเสมอ 
ข้อแนะนำ ให้ตรวจสอบข้อมูลทาง Internet เนื่องจากมีการ Update อย่างต่อเนื่อง 
แผนกทะเบียนและประมวลผล โทร 054-710259 ต่อ 7253

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398