ชื่อ ผู้ชม
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2562 166
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ทุกชั้นปี) 4543
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2561 963
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 4499
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2776
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 851
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ทุกชั้นปี) 4022
ผลการจัดตอนเรียน วิชา English for Everyday Communication 2561 570
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561 2082
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 264
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398