ชื่อ ผู้ชม
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ทุกชั้นปี) 3517
ผลการจัดตอนเรียน วิชา English for Everyday Communication 2561 494
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561 1867
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 183
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2560 1013
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกชั้นปี 2298
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 1/2560 547
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 3/2559 226
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะปี 1 รหัส60) 1856
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2559 1507
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398