ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
กำหนดการส่งบัตรลงทะเบียนของนักศึกษา 2/2556 786
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 1125
เพิ่มเติมตารางสอบวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1635
รับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี 449
ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา 9995
รายชื่อนักศึกษาปี 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556 update เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 4319
ขอให้นักศึกษาใหม่ ปี 2556 ที่มีรายชื่อติดต่อแผนกทะเบียน ด่วน! 892
สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผอ.กองการศึกษา 910
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 874
ประกาศวันเวลาและสถานที่การสอบสัมภาษณ์ 1033
ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 510
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 1251
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555 481
โครงการเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 615
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398