เอกสารแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย พิภพ ผู้ชม: 258

1.หนังสือแจ้งบัณฑิต     >> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

2.แบบตอบรับการเข้าร่วมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร     >> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

3.ใบจองภาพถ่าย     >> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

4.แบบข้อมูลการชำระเงิน    >> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

5.ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน     >> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

6.กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร    >> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

7.ประกาศฯเรื่องการแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561        >> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398