ประกาศรายชื่อนักศึกษาปีที่ 1 รหัส 60 ให้ไปเปิดบัญชี และทำบัตรนักศึกษา

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2560
เขียนโดย sriitip ผู้ชม: 507

 

>>>ดาวน์โหลดตารางเพื่อตรวจสอบรายชื่อและวันเวลาที่กำหนด<<<

ประกาศรายชื่อนักศึกษาปีที่ 1 รหัส 60 ให้ไปเปิดบัญชี และทำบัตรนักศึกษา

ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน (เท่านั้น) ตามวันและเวลาที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย (ตามคำนำหน้านามในบัตร ประจำตัวประชาชน)

2. บัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่หมดอายุ

 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398