ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับชั้นปีที่ 2,3,4

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 1742

ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบทะเบียนกลาง http://regis.rmutl.ac.th/

- ปี 2,3,4 ลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 24 – 28 พค.60

ลงทะเบียนปกติ / เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านระบบทะเบียนกลาง วันที่ 29 พค. – 11 มิย. 60

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

>> ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2560 <<

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398