ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ทุกชั้นปี)

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2561
เขียนโดย pipop ผู้ชม: 2335

ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบทะเบียนกลาง http://regis.rmutl.ac.th/

ลงทะเบียนปกติ / เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านระบบทะเบียนกลาง วันที่ 19 - 29 มิย. 61

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

>> ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 <<

 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398