ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม 2560

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 776

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม<<คลิ๊ก 

กำหนดการสำหรับชั้นปีที่1(รอบเพิ่มเติม)<<คลิ๊ก 

ตารางค่าบำรุงการศึกษา << คลิ๊ก

**ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินที่ http://regis2.rmutl.ac.th/entrance60/regispay/idstd_nan.php ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. 

กรุณาชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 24 - 29  พฤษภาคม  2560 เท่านั้น 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ 

นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแล้ว ถือว่าได้รายงานตัวการเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
 
******หากไม่ชำระเงิน จะถือว่าสละสิทธิ์******

 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398