ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 1291

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร << คลิ๊ก

กำหนดการดังนี้

๑.เปิดรับสมัคร   ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ สมัครด้วยตนเอง ที่กองการศึกษาน่าน ในวันเวลาราชการ

๒.สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  รายงานตัวก่อนเวลา  ๙.๐๐  น.

๓.จัดทำประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐

๔.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่นๆ  ในวันที่  ๒๔ – ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

๕.รับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398