ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 09 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 1862

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 << คลิ๊ก 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 << คลิ๊ก 

กำหนดการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เพิ่มเติม) << คลิ๊ก 

ตารางค่าบำรุงการศึกษา << คลิ๊ก

**ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินที่ http://regis2.rmutl.ac.th/entrance60/regispay/idstd_nan.php ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. 

กรุณาชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม  2560 เท่านั้น 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ 

นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแล้ว ถือว่าได้รายงานตัวการเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
******หากไม่ชำระเงิน จะถือว่าสละสิทธิ์******
 
 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398