ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 1188

ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  >>>   คลิ๊ก 

ตารางค่าบำรุงการศึกษา  >>>     คลิ๊ก

 พิมพ์ใบชำระเงิน  >>>    คลิ๊ก

 

ดูประกาศผล PDF

>>>  ระดับ ปวส. รหัสหลักสูตร 8xx - 9xx 

>>>  ระดับ ปริญญาตรี  

กรุณาชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 20 – 23  เมษายน  2560 เท่านั้น 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ 

เมื่อนักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ถือว่าได้รายงานตัวการเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้น ******จะถือว่าสละสิทธิ์******

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398