ประกาศผลสอบข้อเขียน ระดับปวส.,ปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 07 เมษายน 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 783

ดูประกาศผลสอบข้อเขียน << คลิก

สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน  2560

1.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ อาคารราชมังคลานครินทร์

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปวส.ช่างยนต์ และ วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ณ ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปวส.ไฟฟ้า และ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องพักอาจารย์ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398