รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่ 3)

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 803

 

>>คลิ๊ก<<   http://ent.nan.rmutl.ac.th/admission/

เพื่อสมัครและอ่านประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่  3)  

ระหว่างวันที่  3 - 21  เมษายน  2560

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์  ในวันที่  24 เมษายน  2560(เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป)

2. สอบข้อเขียน  ในวันเสาร์ ที่  29  เมษายน  2560  เวลา  9.00 – 16.30  น. 

3. สอบสัมภาษณ์  ในวันอาทิตย์ ที่  30  เมษายน  2560  รายงานตัวก่อนเวลา  9.00  น.

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ในวันที่  9  พฤษภาคม  2560

5. รับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินฯ  ในวันที่  12  – 14  พฤษภาคม  2560

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์  http://oaa.nan.rmutl.ac.th หรือ http://ent.nan.rmutl.ac.th

    หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว  แต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาต่อ 

ติดต่อที่ ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน ภายในวันที่  26  เมษายน  2560  เวลา  16.30  น.

 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398