ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 03 มกราคม 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 2149

ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบทะเบียนกลาง http://regis.rmutl.ac.th/

- ปี 1 ลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 2 - 22 ม.ค. 2560

- ปี 2 3 4 5  ลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 4 - 22 ม.ค. 2560

 

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

>> ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2559 <<

 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398