รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2559
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 1470

ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  >>>   คลิ๊ก 

พิมพ์ใบชำระเงิน  >>>     คลิ๊ก

กำหนดการต่างๆ  >>>    คลิ๊ก

ดูประกาศผล PDF

>>>  ระดับ ปวส. รหัสหลักสูตร 8xx - 9xx 

>>>  ระดับ ปริญญาตรี 4-5ปี รหัสหลักสูตร 1xx - 4xx (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4-5 ปี) 

>>>  ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน รหัสหลักสูตร 5xx - 7xx (คณะบริหารธุรกิจฯ - เทียบโอน) 

กรุณาชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 27  -  31  ธันวาคม เท่านั้น 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวัน เวลา ที่เคาน์เตอร์ดังกล่างเปิดให้บริการ

เมื่อนักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ถือว่าได้รายงานตัวการเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้น ******จะถือว่าสละสิทธิ์******

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398