รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระบบโควตา) ปีการศึกษา 2560

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2559
เขียนโดย พิภพ ผู้ชม: 3553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา น่าน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://ent.nan.rmutl.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 2559

ขั้นตอนการสมัครโควตา ปี 2560

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ
1 กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ที่ http://ent.nan.rmutl.ac.th
และพิมพ์ใบสมัครเพื่อนำไปชำระเงินที่ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา
1 - 30 พ.ย. 2559
2 เมื่อชำระเงินแล้ว ให้นำใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาที่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน (สมัครโควตา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
1 - 30 พ.ย. 2559
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ที่ http://oaa.nan.rmutl.ac.th 26 ธ.ค. 2559
4 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว/ชำระเงิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 27 - 31 ธ.ค. 2559

 

- ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติ หลักฐานการสมัครและสาขาที่เปิดรับ >> คลิกที่นี่ (PDF)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานรับสมัครนักศึกษา แผนกทะเบียน   

โทร. 054-710259 ต่อ 7253

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398