ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 188
ตารางสอบกลางภาค 2561 731
ตารางสอบเทียบโอน 2561 316
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 1993
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ทุกชั้นปี) 2609
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 1809
ประกาศผลเทียบโอน 60 (กรณีย้าย) 194
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 474
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม 400
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 506
ผลการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 331
ประกาศเลื่อนผลการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 183
ประกาศรายชื่อนักศึกษาปีที่ 1 รหัส 60 ให้ไปเปิดบัญชี และทำบัตรนักศึกษา 539
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับชั้นปีที่ 2,3,4 1763
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม 2560 796
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 1316
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 1878
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระบบรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 1263
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) 1197
ประกาศผลสอบข้อเขียน ระดับปวส.,ปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 807
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่ 3) 832
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 สอบตรง รอบที่ 3 1491
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 776
แจ้งเตือนวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันสุดท้าย 313
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2559 2204
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398