ชื่อ ผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) 95
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่ 3) 98
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 109
ปฏิทินการศึกษา 2560 99
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2559 142
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2559 127
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 289
เลื่อนประกาศผลโควตา 2560 112
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 149
ประกาศรับสมุดบัญชีบัตรนักศึกษา 2558 326
แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง 589
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 900
รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตาวันเด็ก) ปีการศึกษา 2557 576
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 511
ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เทอม 3 ปีการศึกษา 2555 745
รายชื่อนักศึกษาปี 2-4 ประจำปีการศึกษา 2556 644
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 1946
ติดต่อกองการศึกษา 5739
ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา 848
เกี่ยวกับกองการศึกษา 6385
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398