ชื่อ ผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) 85
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่ 3) 89
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 100
ปฏิทินการศึกษา 2560 92
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2559 134
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2559 118
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 269
เลื่อนประกาศผลโควตา 2560 102
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 139
ประกาศรับสมุดบัญชีบัตรนักศึกษา 2558 310
แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง 577
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 890
รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตาวันเด็ก) ปีการศึกษา 2557 570
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 502
ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เทอม 3 ปีการศึกษา 2555 719
รายชื่อนักศึกษาปี 2-4 ประจำปีการศึกษา 2556 631
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 1917
ติดต่อกองการศึกษา 5663
ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา 833
เกี่ยวกับกองการศึกษา 6368
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398