ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

หมวด: เกี่ยวกับกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2556
เขียนโดย โสภาวรรณ ผู้ชม: 3155

สวัสดีครับ... ทุกท่านที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เว็บไซต์ของ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้พัฒนาขึ้นจากระบบจัดการเนื้อหา หรือ CMS เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นแหล่งกระจายข่าวสาร และประชาพันธ์ข้อมูลให้แก่ บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

หากทางเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็บไซต์ จัดทำเนื้อหาขาดตกพกพร่องในส่วนไหนต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://oaa.nan.rmutl.ac.th

Facebook: http://www.facebook.com/oaananrmutl

 

 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398