แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง

หมวด: เกี่ยวกับกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน 2557
เขียนโดย ืsirintip ผู้ชม: 677

 

เข้าไปกรอกข้อมูลที่  https://reg.rmutl.ac.th/

นำเอกสารที่พิมพ์จากระบบทะเบียนกลาง มาส่งที่ห้องทะเบียนพร้อมกับเอกสาร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) 1 ฉบับ

*** ติดรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เรียบร้อยด้วยนะค่ะ

 

มีปัญหาติดต่อ  แผนกทะเบียน 054-710259 ต่อ 7253

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398