ชื่อ ผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) 121
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่ 3) 118
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 128
ปฏิทินการศึกษา 2560 117
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2559 158
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2559 145
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 324
เลื่อนประกาศผลโควตา 2560 134
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 168
ประกาศรับสมุดบัญชีบัตรนักศึกษา 2558 365
แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง 616
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 921
รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตาวันเด็ก) ปีการศึกษา 2557 595
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 530
ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เทอม 3 ปีการศึกษา 2555 768
รายชื่อนักศึกษาปี 2-4 ประจำปีการศึกษา 2556 660
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 2012
ติดต่อกองการศึกษา 5914
ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา 865
เกี่ยวกับกองการศึกษา 6400
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398