กำหนดการแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมวด: สำหรับนักศึกษาใหม่
เผยแพร่เมื่อ 05 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 3013

เครื่องหมายนักศึกษา จำหน่ายที่แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ

กรอกประวัติ >>  http://regis2.rmutl.ac.th/student_id/idstd_nan.php

Username = รหัสนักศึกษา
Password = รหัสประจำตัวประชาชน(ในการเข้าระบบใช้งานครั้งแรก)

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398