ชื่อ ผู้ชม
ตารางสอบปลายภาค 1-61 355
ตารางสอบเทียบโอน 2561 354
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) 460
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่ 3) 570
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 483
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 484
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2559 522
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2559 505
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 655
เลื่อนประกาศผลโควตา 2560 539
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 541
ประกาศรับสมุดบัญชีบัตรนักศึกษา 2558 797
แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง 1107
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1268
รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตาวันเด็ก) ปีการศึกษา 2557 918
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 893
ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เทอม 3 ปีการศึกษา 2555 1148
รายชื่อนักศึกษาปี 2-4 ประจำปีการศึกษา 2556 990
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 3860
ติดต่อกองการศึกษา 8690
ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา 1227
เกี่ยวกับกองการศึกษา 6806
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398