พิมพ์ใบชำระเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 รับตรงรอบ 2และ3

หมวด: สำหรับนักศึกษาใหม่
เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 1623

พิมพ์ใบชำระเงิน  >>>    คลิ๊ก

กรุณาชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ 

เมื่อนักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ถือว่าได้รายงานตัวการเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้น ******จะถือว่าสละสิทธิ์******

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398