ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ภาคฤดูร้อน)

หมวด: ปฏิทินการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2558
เขียนโดย เอกลักษณ์ ผู้ชม: 1155

ประกาศ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้กำหนดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามลายละเอียดดังนี้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร