ประกาศฯ เพิ่มเติมและแก้ไขปฏิทินการศึกษา (รหัสนักศึกษา 57)

หมวด: ปฏิทินการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 09 มกราคม 2558
เขียนโดย เอกลักษณ์ ผู้ชม: 1344

เนื่องด้วย สำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องเพิ่มเติมและแก้ไขปฏิทินการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษารหัส 57  ทุกระดับการศึกษา  ยกเว้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา คลิกที่นี่