ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา

หมวด: ข่าวสารกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562
เขียนโดย พิภพ ผู้ชม: 13905

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามตารางด้านล่างนี้

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2559  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน / ภาคฤดูร้อน AEC
ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2555  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน
 ปีการศึกษา 2554   ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน
 ปีการศึกษา 2553   ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  ภาคฤดูร้อน

 

*** หากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจากหน้าเว็บนี้แล้วมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ งานวิชาการ ตึกกองการศึกษา ชั้น 1

Update: 18/03/2563 10:00  By Pipop Intapa

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398